Media about us

Artykuł w portalu marketingowiec.pl o codziennym rytuale wysyłania SMS-ów

Wiodący portal o tematyce marketingowej w Polsce napisał o ustaleniach platformy SerwerSMS.pl dotyczących korzystania z komunikacji SMS.

Artykuł w Marketingowiec.pl

Redakcja serwisu Marketingowiec.pl poprosiła nas o ekspercką wypowiedź do artykułu na temat zmian legislacyjnych w zakresie konkursów SMS

Back to list

Discover the world of mobile communication in the professional way!

Receive 100 free messages for the start + Shortcode 4301 for free!

Try it for free

Try 14 days for free

Order a phone call, we will contact you.

Leave us your phone number, our consultants will contact You and answer your questions.

Are you our customer?

Your number will serve only for a single contact.
Jeżeli na liście na ma prefixu z Twojego kraju, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.